Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληωστε την φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε ένα Email

' . "\r\n"; $headers .= 'From:'.$first_name.' '.$last_name.' <'.$email.'>'."\r\n"; mail($to,$subject,$msg,$headers); $errmsg="

Το ερώτημα σας έχει σταλεί

"; } else { $errmsg="

Παρακαλώ συμπληρώστε τα πεδία :
".$errmsg."

"; } } echo <<
Όνομα:
Επώνυμο:
E-mail:
Σχόλια - Παρατηρήσεις:
$errmsg END; ?>